Stichting Imuhira Ouderenzorg en welzijn in Burundi   

Stichting Imuhira-owb is opgericht, om zich in te zetten voor de oudere gemeenschap in Burundi.

Burundi is een van de armste landen ter wereld, de Burundese bevolking leeft er voornamelijk van de landbouw. Voor ouderen is het in veel gevallen onmogelijk om het land te bewerken omdat ze dat simpelweg niet meer kunnen, qua gezondheid of omdat ze door ouderdom niet meer in staat zijn het land te bewerken. Daardoor zijn er weinig of geen inkomsten om van te kunnen leven, of voor medicatie.

De familie van deze oudere zijn in veel gevallen ook niet financieel draagkrachtig om deze zorg op zich te nemen, zo sterven er onnodig veel ouderen. Door het verlies van hun kinderen door de oorlog of ziekte hebben veel ouderen de zorg van hun kleinkinderen op zich genomen, waardoor het leven alleen maar moeilijker voor hen word.

Stichting Imuhira-owb wil opkomen voor het recht van leven die ook ouderen verdienen.