juli 2022

Wij brachten samen met een  fysiotherapeut die zich vrijwillig in heeft gezet om mensen te helpen in Afrika, een bezoek aan Clinique Prince Louis Rwagasore. En bij het  St. Elisabeth klooster (opvang voor hulpbehoevende ouderen) in Bujumbura.

Het doel van dit bezoek was om een ​​observatie en inventarisatie te doen van het type cliënten dat in dit ziekenhuis wordt opgenomen en de beschikbaarheid van ondersteuning bij hun herstel.

We merkten dat de meeste patiënten die worden opgenomen kwetsbaar zijn en een opname in het ziekenhuis hen en hun familie veel geld kost. Hoe langer ze in het ziekenhuis verblijven, hoe groter de impact voor de familie. Door het ontbreken van fysiotherapie, leidt dit tot slecht herstel na een operatie of beroerte. Hierdoor is veelal een langere opname in het ziekenhuis noodzakelijk en kost het na opname in het ziekenhuis meer moeite voor de patiënt om hun rol in het gezin en in de samenleving en op hun werk weer te vervullen. 

Er is gebrek aan kennis over revalidatie, maar er is motivatie en er zijn ook geen beschikbare hulpmiddelen. Er is geen basis uitrusting aanwezig voor fysiotherapie zoals krukken, rollators enz.

Patiënten die worden opgenomen, hebben een beroerte gehad, wonden of breuken. Mensen brengen het grootste deel van de tijd liggend op hun bed door.

Daardoor raakt de opvang sint Elisabeth vol omdat familie van kwetsbare ouderen geen zorg kan dragen voor hun.

Wat hebben we gedaan.

  •      Oefeningen gegeven aan patiënten.

  •      Instructie gegeven aan verplegend personeel.

  •     Oefenmaterialen zoals looprekken, krukken en stokken gegeven. Dit dankzij sponsoring van Swinhove.

  •      Rolstoelen, luiers en douchestoelen kunnen aanschaffen door donaties. Deze waren heel hard nodig. Er was één oude douchestoel aanwezig die niet meer in goede staat was, welke men moest gebruiken door meer dan 15 personen.

  •      Instructie op het werk.

  •      Hoe aan te pakken na een operatie .

  •      Wat voor soort oefening de patiënt nodig heeft.

  •      Hoe contracturen en decubitus te voorkomen

  •      Hoe loophulpmiddelen te gebruiken en af te stellen.

Deze onderwerpen hebben we zowel in de opvang van het sint Elisabeth klooster aangepakt als in het Clinique Prince Louis Rwagasore, waar we mooie resultaten hebben behaald. Gemiddeld genomen zitten kwetsbare ouderen meer dan 3jaar na hun aandoening aan hun bed gekluisterd. Dit zonder enige hulp van fysiotherapie of stimulans om uit bed te gaan.

Patiënten en medewerkers waren heel erg blij om te zien dat we in zo’n korte tijd, iemand zelfstandig weer hebben kunnen laten lopen.

Foto’s

marieke met patientjpg

Deze jongeman had een zwaar ongeluk gehad. Hij lag maanden in het ziekenhuis zonder enige ondersteuning om zijn arm en benen te oefenen. Na een paar weken oefenen met fysiotherapie kon hij eindelijk naar huis met oefeningen die wij hem hebben meegegeven.

foto marieke met manjpg

Deze man had een beroerte gehad. Toen we binnen kwamen kon deze man niet zitten. Hij was helemaal verlamd en het was ook heel lastig om drinken of eten te geven, omdat er geen bed was die omhoog of omlaag kon. Na paar keer oefenen kon hij zitten, en na wat verder geoefend te hebben na verloop van tijd ging hij staan en was  iedereen in het ziekenhuis en zijn familie heel emotioneel en wij waren heel erg trots.

  foto bij chlosterjpg2jpg


Op deze  foto bij de opvang sint Elisabeth waar ouderen worden opgevangen, omdat de familie de zorg voor de ouderen niet meer kunne dragen. Maar ook hier zijn de kennis en hulpmiddelen zeer beperkt, waardoor ouderen helaas hele dagen in een stoel moeten zitten of bed blijven liggen en het verzorgend personeel de gedachten heeft dat ze nooit zouden kunnen lopen of staan.

Ook hier hebben we heel veel resultaten kunnen boeken na veel oefenen, konden ouderen weer een stukje lopen. En we hopen in de toekomst nog veel meer mensen te kunnen helpen.

Hierbij willen we onze dank uitspreken naar Marieke, zonder haar hadden wij deze mooie resultaten niet  kunnen behalen. Mede dankzij haar en verschillende donateurs kunnen we dit mooie project als geslaagd beschouwen. Het is fijn om te weten dat er mensen zijn met zo'n warm hart.

januari 2020

Dit jaar mocht onze stichting zich voor de 2e keer bekend maken in de jaarbeurs in Utrecht. Dit jaarcongres werd georganiseerd door studio GRZ. Dankzij hen hebben wij weer diverse contacten kunnen maken en zo ons netwerk kunnen uitbreiden. Dank aan studio GRZ.

thumbnail 7jpg

December 2019,

Ook dit jaar hebben wij met behulp van de nodige donaties voor de ouderen van het st. Elisabeth klooster met de kerst weer wat leuks kunnen doen. Zo hebben we een heerlijk kerstdiner voor hun kunnen verzorgen. En ook hebben we weer kunnen zorgen dat de voorraadkast van het klooster weer enigszins gevuld is met diverse etenswaren, medicatie en inco materiaal.

thumbnail 1jpg

thumbnail 3jpg

April 2019,

Deze maand is onze voorzitter van onze Stichting Imuhira, naar Burundi afgereisd. Zij heeft tijdens deze trip een bezoek gebracht aan het St. Elisabeth klooster. Met dit klooster hebben wij al enkele jaren contact en beiden we, waar mogelijk hulp. Tijdens dit bezoek heeft onze voorzitter gelukkig weer het een en ander kunnen meenemen om de bewoners te kunnen voorzien van o.a. incontinentie luiers, meel, suiker, rijst en pijnstillers welke hard nodig waren. De dankbaarheid voor dit kleine gebaar van de bewoners heeft haar goed gedaan. Ook heeft zij weer kunnen zien dat er zo'n groot tekort is aan hulpmiddelen en kennis. 

foto patienten burundi3jpg

Ook heeft Aline-Rosy een gesprek gehad met de chirurg Dr. Jean de dieu Uwiteyimbabazi. Zij hebben een gesprek gehad over het revalidatieniveau in de ziekenhuizen in Burundi. Hij vertelde dat er in heel Burundi praktisch niet tot nauwelijks revalidatie kan worden gegeven, daar er noch de kennis noch de middelen voor zijn om mensen te laten te revalideren. Hij heeft ons gezegd dat hij bereid is om zo nu en dan in het St. Elisabeth klooster te gaan kijken en de mensen te gaan helpen waar hij kan.

foto patienten burundi1jpgJanuari 2019,

Op 25 januari hebben wij een congres kunnen bijwonen van Studio grz, zij houden zich bezig met geriatrische revalidatie zorg. Zij hebben ons daar een stand aangeboden, om ons lopende project "zorgcentrum in Bujumbura" te promoten. Het was een leerzame en gezellige dag, waar wij heel veel mensen hebben mogen ontmoeten die erg positief waren over ons initiatief. 

0123_FldB_20190125_134331_DSC7478kl-1024x6831jpgDecember 2018,

We hebben dit jaar dankzij diverse donaties weer een kerst diner kunnen verzorgen voor de ouderen in het st. Elisabeth klooster in de hoofdstad van Burundi. We hebben voor de ouderen een heerlijke maaltijd bereid. Ook hebben we voor wat incontinentie materiaal en wasmiddel kunnen zorgen.

verkleinde fotojpg

november 2018,

Op dit moment zijn we druk bezig om voor de ouderen in het st. Elisabeth klooster in de hoofdstad van Burundi, een mooi kerstdiner te verzorgen. Dit diner willen we gaan maken voor ongeveer 50 mensen.

Ook zijn we druk bezig met ons project "zorgcentrum" in Bujumbura, de hoofdstad van Burundi.

 

2015,

Ook dit jaar hebben voor de 2e keer voedselpakketten kunnen sturen naar het st. Elisabeth klooster, zij geven onderdak aan ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en of dakloos zijn.

 

2014,

Dankzij een prachtig particulieren initiatief van enkele dames uit Zwijndrecht (NL) die allerlei verschillende soorten sjaals hebben gebreid voor de ouderen in Burundi, hebben we voor het St. Elisabeth klooster in Bujumbura voedselpakketten kunnen brengen. Ook hebben we voor hen een aantal rollators, wasmiddel en kleding kunnen meenemen.   

2013,


Wij hebben ons project Rambana Iteka samen met enkele vrijwilligers weer opgestart. We hebben een mooi stuk grond kunnen huren waar de vrijwilligers samen met een aantal ouderen verschillende groentes hebben kunnen planten. 

 

09-06-2012,


Omdat we, bij de ouderen van Buterere niet iedere keer willen komen praten en mooie beloftes willen doen, hebben we besloten voor de mensen voedselpakketten te maken. Vandaag zijn we in het centrum van Bujumbura geweest om inkopen te doen voor de voedselpakketten voor de mensen. In deze pakketten zitten de volgende spullen: rijst, bruine bonen, zeep, zout en voor iedereen een lap stof. Ook hebben we de kleding die we hadden ingezameld eind 2011 bij deze pakketten verdeeld. Dit alles is samen met de persoonlijke zorgpas, het pakket wat we voor elke bewoner van de ouderengroep hebben gemaakt. 

 

07-06-2012,


Op deze dag zijn twee vrijwilligers van de stichting naar Buterere gegaan om daar van iedere oudere van de gemeenschap een pasfoto te maken. Deze foto’s zijn nodig voor de zorgpassen.

Omdat deze zorgpassen persoonsgebonden zijn moet daar een foto op. We hebben deze zorgpassen laten maken in het Centre de Santé in Buterere.


05-06-2012,


Verslag van het verloop van ons project Rambana Iteka 

dankzij een donatie van Snuffelpand Ridderkerk en de gemeente Ridderkerk hebben we dit project kunnen opstarten

Deze dinsdag zijn wij samen met onze partnerorganisatie Initiatief pour Assistance aux Personnes Agées (IAPA), afgereisd naar Buterere om daar een gesprek te hebben met de beheerder/ begeleider van deze ouderen gemeenschap. In dit gesprek is naar voren gekomen dat ons project omtrent de groentetuin op dit moment weinig tot geen zin zal hebben, daar er nu een erge droogte heerst. Toch willen wij in een betere periode dit project weer oppakken.

Derhalve hebben we besloten, samen met de beheerder van deze gemeenschap om voor deze mensen toch wat te doen, daar de situatie voor hen onacceptabel is.

In het gesprek met de beheerder/ begeleider en de ouderen van de gemeenschap, hebben wij overlegd, over op welke manier wij het leven van de ouderen van Buterere in betere omstandigheden zouden kunnen voortzetten.

Zo zijn we overeengekomen, daar er niets voor de zorg van deze mensen is geregeld, ons eerste aandachtpunt van te maken. Zo willen we voor alle 69 ouderen een “zorgpas” laten maken. Met deze pas hebben mensen recht op basis zorg en medicatie in Burundi.